HOME | INTRODUCTIE | ACTIVITEITEN | INFORMATIE | FOTO'S | PRIVACY | CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

Sinds 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking en is de Monumentenwet gewijzigd. De vroegere bouwvergunning heet nu Omgevingsvergunning.
U kunt in uw gemeente via de digitale balie alle benodigde informatie inzien en stappen ondernemen voor het verkrijgen van deze omgevingsvergunning.   
Een aantal brochures beschrijft onder welke voorwaarden veelvoorkomende bouwwerken ook vergunningvrij gebouwd mogen worden: